Menu

Resista®-iepen

De Resista®-iepen speelden een voorname rol bij het herwinnen van het vertrouwen in de geplaagde boomsoort iep. Ulmus 'New Horizon' en 'Rebona' zijn bewezen hoog-resistente iepenklonen, gekweekt op eigen wortel. Door de hoge resistentie, zowel boven- als ondergronds zullen beide klonen onder praktijkomstandigheden nooit door de iepziekte worden gedood, zelfs niet in gebieden met een extreem hoge infectiedruk.

De zusterklonen 'New Horizon' en 'Rebona' zijn vanaf 1995 veelvuldig in Europa geplant. Van Dublin tot Wenen, van Madrid tot Stockholm. Naast de resistentie tegen de agressieve iepziekteschimmel Ophiostoma novo-ulmi zijn beide iepen resistent tegen de bodemschimmel Verticillium, hebben ze een krachtig wortelgestel en zijn ze zeer goed droogte- en hitteresistent. Geschikt voor aanplant in het landschap en als wegbegeleider langs onze wegen zijn het ook nog eens ideale stadsbomen !!

Onderstaande iepen zijn door de Europese hoofdlicentiehouder, Christoph Eisele uit Darmstadt, als Resista®-iepen geïntroduceerd:

New Horizon

Rebona

Regal

Resista®-iepen in beeld